Điều khoản

Kênh Giải Pháp là nền tảng (dịch vụ trực tuyến) hỗ trợ quyên góp và thu mua quần áo đã qua sử dụng được phát triển bởi công ty cổ phần KGP . Ngoài việc hỗ trợ bằng các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của Khách hàng. Các Khách hàng đồng ý sử dụng Kênh Giải Pháp là nền tảng quyên góp và thu mua sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (Term of Services) này. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email [email protected]. Kênh Giải Pháp bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

1. Các định nghĩa

Kênh Giải Pháp: Là nền tảng (dịch vụ trực tuyến) hỗ trợ quyên góp và thu mua quần áo đã qua sử dụng, được chạy thương mại tại địa chỉ https://kenhgiaiphap.com Nền tảng Kênh Giải Pháp gồm các sản phẩm dịch vụ khác nhau nhằm hỗ trợ Khách hàng sử dụng và hoạt động hiệu quả. KGP Corp: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng Kênh Giải Pháp. Khách hàng: Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng Kênh Giải Pháp hoặc sử dụng một trong các ứng dụng dịch vụ được phát triển bởi KGP Corp trên nền tảng Kênh Giải Pháp. Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng trên hệ thống, Kênh Giải Pháp tạo quyền cho người dùng đó. Với mỗi một tài khoản Khách hàng đăng ký, khách hàng đồng ý cho Kênh Giải Pháp nhận biết email để sử dụng hệ thống.

2. Hệ thống tài khoản của Khách hàng

Trong quá trình đăng ký Kênh Giải Pháp, Khách hàng sẽ tạo tài khoản. Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng. Khách hàng thông báo ngay cho Kênh Giải Pháp khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng đăng xuất (logout) khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. Kênh Giải Pháp không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng Kênh Giải Pháp sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của Kênh Giải Pháp (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

3. Bảo vệ quyền riêng tư

Kênh Giải Pháp bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên nền tảng Kênh Giải Pháp cũng như các ứng dụng do Kênh Giải Pháp vận hành và phát triển. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng. Kênh Giải Pháp cam kết: Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng. Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật. Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau: (1) Có sự chấp thuận của Khách hàng; (2) Phải tuân theo quy định của pháp luật; (3) Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng này; Mặc dù vậy, Kênh Giải Pháp có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm: (1) Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới. (2) Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng. (3) Kênh Giải Pháp bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của Kênh Giải Pháp hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của Kênh Giải Pháp. Ví dụ, Kênh Giải Pháp có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

4. Dữ liệu của Khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Hệ thống tài khoản của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên Hệ thống tài khoản của Khách hàng; Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu được đăng tải trên hệ thống tài khoản của Khách hàng. Kênh Giải Pháp cung cấp các tính năng có sẵn, theo hiện trạng và áp dụng chung cho tất cả Khách hàng của Kênh Giải Pháp để Khách hàng xóa hoặc trích xuất dữ liệu ra bên ngoài hệ thống . Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và/hoặc gửi đi từ nền tảng Kênh Giải Pháp. Khách hàng hiểu rằng Kênh Giải Pháp không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên Kênh Giải Pháp; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được Kênh Giải Pháp chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng. Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên nền tảng Kênh Giải Pháp là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên nền tảng Kênh Giải Pháp: (1) Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản. (2) Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm. (3) Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật. (4) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác. (5) Cản trở hoặc phá hỏng Kênh Giải Pháp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép Kênh Giải Pháp thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm). Kênh Giải Pháp có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền. Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng phần mềm trái với quy định của pháp luật.

5. Các nền tảng thứ ba thu thập dữ liệu người dùng

Kênh Giải Pháp sử dụng các nền tảng Google Analytics, Facebook, Freshworks và Segment để hỗ trợ việc thu thập và phân tích hành vi người dùng. Các bên thứ ba này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập vào nền tảng Kênh Giải Pháp (thông qua trình duyệt nào, thiết bị nào, vị trí nào) và hành vi, hoạt động của người dùng trên hệ thống Kênh Giải PhápF dựa theo chính sách riêng của từng bên. Kênh Giải Pháp sử dụng thông tin thu thập được cho việc tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho khách hàng. Các nền tảng trên đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng. Kênh Giải Pháp không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra. Khách hàng có thể đọc các điều khoản và các chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Khách hàng sử dụng nền tảng Kênh Giải Pháp cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này.

6. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất

Hiện tại Kênh Giải Pháp có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng Kênh Giải Pháp. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất do lỗi của Kênh Giải Pháp thì Kênh Giải Pháp có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Kênh Giải Pháp lưu lại. Thời gian tối đa để Kênh Giải Pháp thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

7. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng

Kênh Giải Pháp có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong trường hợp sau: Kênh Giải Pháp cho rằng hệ thống Kênh Giải Pháp đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng nền tảng Kênh Giải Pháp của Khách hàng gây nguy hại tới Kênh Giải Pháp và những đối tượng khác

8. Từ chối đảm bảo

Kênh Giải Pháp không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng Kênh Giải Pháp của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng Kênh Giải Pháp sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng Kênh Giải Pháp (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). Kênh Giải Pháp không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Nền tảng Kênh Giải Pháp được cung cấp dưới dạng "theo hiện trạng - as is" và "có sẵn - as available" cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng Kênh Giải Pháp hoặc thông tin được tạo ra từ nền tảng Kênh Giải Pháp là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

9. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào Kênh Giải Pháp đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng Kênh Giải Pháp; (2) Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng Kênh Giải Pháp; (3) Từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng Kênh Giải Pháp; (5) Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng Kênh Giải Pháp; (6) Và bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng Kênh Giải Pháp.

10. Majeure

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được; việc truy cập reshare.vn hoặc các subdomain của *.reshare.vn bị gián đoạn do can thiệp bởi ISP (Internet service provider), sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải: (1) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra. (2) Thông báo bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra do sự kiện bất khả kháng trong vòng 03 ngày ngay sau khi có cơ sở để xác định việc xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

11. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết. Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.