Chuyên mục

Những Ứng Dụng Hỗ Trợ Bạn Tập Luyện Bằng Sức Nặng Cơ Thể
Tin tức /

NganCherry

- 6 tháng trước

Những Ứng Dụng Hỗ Trợ Bạn Tập Luyện Bằng Sức Nặng Cơ Thể

83 lượt xem, 1 lượt xem hôm nay

Bạn có thể ngừng nhìn vào những quả tạ với tâm trạng lo lắng rồi đấy. Bạn chẳng cần tới chúng đâu. Từ động tác hít đất đến hít xà, hít đất bật nhảy (burpee) đến leo núi, các ứng dụng này có đủ những bài tập đầy thử thách sử dụng trọng lượng cơ thể để giúp bạn có được cơ thể cân đối và khỏe mạnh.Bạn có một Ý Tưởng

Chúng tôi có thể giúp bạn

Thực Hiện nó!

Ngan Cherry