Chuyên mục

Apple Business Essentials - cửa hàng lý tưởng để bạn tải các ứng dụng
Tin tức /

NganCherry

- 7 ngày trước

Apple Business Essentials - cửa hàng lý tưởng để bạn tải các ứng dụng

15 lượt xem, 2 lượt xem hôm nay

Apple Business Essentials là cửa hàng lý tưởng để bạn tải các ứng dụng và hỗ trợ bạn cần từ công ty của mình, tất cả ở cùng một nơi. Hãy thiết lập và chạy bằng cách cài đặt tất cả các ứng dụng bạn cần để làm việc, do tổ chức của bạn chỉ định trực tiếp cho bạn. Và duy trì hoạt động với quyền truy cập vào hỗ trợ ưu tiên từ các chuyên gia và sửa chữa cho các thiết bị được bảo hiểm của bạn.
Cài đặt ứng dụng bạn sử dụng tại nơi làm việc• Xem và cài đặt các ứng dụng do tổ chức của bạn chỉ định cho bạnTheo dõi sửa chữa AppleCare• Bắt đầu yêu cầu sửa chữa cho các thiết bị được bảo hành bởi AppleCare+ for Business Essentials


• Theo dõi tình trạng sửa chữa đang thực hiệnNhận trợ giúp khi bạn cần• Tiếp cận hỗ trợ ưu tiên từ các chuyên gia AppleCareXem thiết bị của bạn• Xem các thiết bị được quản lý của bạn và phạm vi bảo hiểm AppleCare của chúng, tất cả ở một nơiApple Business Essentials là một ứng dụng miễn phí sẽ tự động cài đặt trên các thiết bị được quản lý có đăng ký Apple Business Essentials đang hoạt động và không cần tải xuống từ App Store.

Bạn có một Ý Tưởng

Chúng tôi có thể giúp bạn

Thực Hiện nó!

Ngan Cherry